จดหมายข่าวโรงเรียนบุญวัฒนา ๒
รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ด้วยการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 66
กีฬาสีประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 66
วันครูประจำปี 2566
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 66
กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 66
Merry christmas and happy new year 2023
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 66
พิธีเปิดศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา Technology for Education Center
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 66
เทศบาลตำบลหัวทะเล ได้นำอุปกรณ์การกีฬามอบให้แก่โรงเรียนบุญวัฒนา ๒
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 66
กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 65
กิจกรรม คนไทยไร้พุง
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 65
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชการที่ 9 วันพ่อแห่งชาติ
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 65
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 65
การสอบธรรมศึกษาสนามหลวงประจำปีการศึกษา 2565 สนามสอบ รร.บุญวัฒนา ๒
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 65
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 65
ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 65
เปิดเทอมวันแรก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 65
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 65
ปฐมนิเทศการใช้ทักษะชีวิต "รอบรั้วบุญวัฒนา ๒" ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 65
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ นำโดย นายรังสรรค์ สู้สนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ๒ จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปี 2564 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบุญวัฒนา ๒ จังหวัดนครราชสีมา
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 65
วันที่ 16 มกราคม 2565 โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ นำโดยนายรังสรค์ สู้สนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ๒ นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565 จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ณ โรงเรียนอุบ
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 65
โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ ดำเนินการรวบรวมผลงานความสำเร็จที่เกิดกับนักเรียน บุคลากรและสถานศึกษา ประจำปี 2564 ที่ผ่านมา "Best Practice of the year 2021
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 65