ข่าวและกิจกรรม
โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 66
ขอเรียนเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา Technology for Education Center (ห้อง 141) และร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 65
โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ ร่วมรณรงค์
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 65
โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ ผ่านการประเมิน ITA ในระดับ A
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 65
ยินดีกับครูพงค์อิศรา กระเดา ได้รับเหรียญทอง จากการประกวดผลงานดีเด่นด้าน Coding
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 65
การปักเสื้อนักเรียน โรงเรียนบุญวัฒนา ๒
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 65
ปฏิทินการรับสมัครและมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 65
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 65
การรับสมัครนักเรียนเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 65