ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการปิด - เปิดเรียน (อ่าน 288) 15 มี.ค. 66
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเรียนปีการศึกษา 1/2566 (อ่าน 377) 12 มี.ค. 66
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 336) 01 มี.ค. 66
ประกาศจัดงานและเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 210) 17 พ.ย. 65
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกภาษาไทย (อ่าน 1003) 18 ต.ค. 65
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านนานมีบุ๊คส์ (อ่าน 184) 02 ส.ค. 65
VTR รับการนิเทศ ติดตามกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านนานมีบุ๊คส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (อ่าน 167) 02 ส.ค. 65
ยินดีกับคุณครูสุกัญญา มีนาสุ ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากโครงการนวัตกรรม การพัฒนาการสอนภาษาไทย (อ่าน 756) 02 ส.ค. 65
ยินดีกับนักเรียนที่ร่วมแข่งขัน กิจกรรมเสวนาวิชาการ ๒๙ ปี ครุศาสตร์ มจร โคราช (อ่าน 169) 02 ส.ค. 65
ยินดีกับนักเรียนที่ร่วมแข่งขัน กิจกรรมเสวนาวิชาการ ๓๐ ปี ครุศาสตร์ มจร โคราช ผ่านระบบออนไลน์ (อ่าน 154) 02 ส.ค. 65
ยินดีกับนักเรียนที่ร่วมแข่งขัน โครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำปี ๒๕๖๕ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา (อ่าน 153) 02 ส.ค. 65
ผลการคัดเลือก Best Practice 2565 (อ่าน 624) 02 ส.ค. 65
โรงเรียนบุญวัฒนา๒​ ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (อ่าน 621) 20 ก.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราว โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ (อ่าน 537) 13 ก.ค. 65
รับสมัครครูอัตราจ้างภาษาไทย (อ่าน 715) 05 ก.ค. 65
คัดเลือกผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) รางวัลประกายเพชร ประจำปี 2565 (อ่าน 744) 05 ก.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 1514) 07 มิ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 909) 12 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง (อ่าน 898) 11 พ.ค. 65
โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ เปิดเทอม 1/2565 (อ่าน 926) 09 พ.ค. 65
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง เอกวิชาภาษาไทย (อ่าน 1066) 02 พ.ค. 65
รับสมัคร และมอบตัวเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 (รอบพิเศษ) ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 เป็นต้นไป (อ่าน 911) 03 เม.ย. 65
ประกาศขยายเวลาการเรียนรูปแบบออนไลน์ทุกระดับชั้นเป็น วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม พ.ศ. 2565 (อ่าน 3887) 27 ก.พ. 65
แบบแสดงผลการหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผู้เข้าสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3933) 24 ก.พ. 65
การรับสมัครนักเรียนเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ (อ่าน 3973) 24 ก.พ. 65
จุดเน้นสนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 3429) 11 ก.พ. 65
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2565 (กสศ.) หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชงลิตกุล (อ่าน 3905) 11 ก.พ. 65
หนังสือวันเด็กแห่งชาติ (อ่าน 3437) 10 ก.พ. 65
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนจบการสึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 3919) 09 ก.พ. 65
ประกาศกระทรวงศีกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเนินของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ่าน 3942) 08 ก.พ. 65