จดหมายข่าวโรงเรียนบุญวัฒนา ๒
รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ด้วยการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ 2566 นายปัญญา เทียบสูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ๒ คณะผู้บริหารและคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ ดร.สุพล จอกทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ประธานกรรมการนิเทศ พร้อมด้วย นายวินัย ฉายทองคำ ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ต.ป.น. ดร. วันทิตา ทะลาสี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ดร.วาสนา เชื่อลี ศึกษานิเทศก์ และนางศศิธร เจริญใจ ศึกษานิเทศก์ ซึ่งเป็นคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาด้วยการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมโพธิ์เงิน โรงเรียนบุญวัฒนา ๒โรงเรียนขอขอบพระคุณ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2566,20:18   อ่าน 314 ครั้ง