จดหมายข่าวโรงเรียนบุญวัฒนา ๒
กีฬาสีประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ ได้มีการจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายรังสรรค์ สู้สนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ๒ วันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ ได้มีการจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายรังสรรค์ สู้สนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ๒ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนในโรงเฟหกฟหกรียน ฝึกฝนให้เป็นผู้นำ ผู้ตาม และการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ให้แก่นักเรียนaให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ ได้มีการจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายรังสรรค์ สู้สนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ๒ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนในโรงเรียน ฝึกฝนให้เป็นผู้นำ ผู้ตาม และการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ให้แก่นักเรียนasdว่างนักเรียนในโรงเรียน ฝึกฝนให้เป็นผู้นำ ผู้ตาม และการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ให้แก่นักเรียน
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2566,20:14   อ่าน 293 ครั้ง