จดหมายข่าวโรงเรียนบุญวัฒนา ๒
เทศบาลตำบลหัวทะเล ได้นำอุปกรณ์การกีฬามอบให้แก่โรงเรียนบุญวัฒนา ๒
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลหัวทะเล นำโดย ท่านเอกภพ โตมรศักดิ์ และคณะ ได้นำอุปกรณ์การกีฬามอบให้แก่โรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีสุขภาพที่แข็งแรง โดยมี ท่านผู้อำนวยการ นายรังสรรค์ สู้สนาม ท่านรองผู้อำนวยการ นายปัญญา เทียบสูงเนิน คณะครู และตัวแทนนักเรียน เป็นผู้รับมอบ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2566,16:45   อ่าน 37 ครั้ง