ข่าวและกิจกรรม
โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566
โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566
โดยสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ผ่านลิงค์ ดังนี้
ม.1 : https://forms.gle/skELrGArAAMgpHQT8
-------------------------------------------------------------------
ม.4 : https://forms.gle/FgztyERzJ91wR3FX9
เมื่อสมัครเสร็จสิ้น จะมีการประกาศชื่อและรายงานตัว ณ โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ วันที่ 29-30 มีนาคม 2566 และมอบตัวเข้าเรียนวันที่ 1-2 เมษายน 2566
รายละเอียดต่างๆ ณ รูปประกอบ และใบแบบสมัครออนไลน์
***เอกสารสำคัญในการสมัคร***
1. สำเนาใบแสดงผลการเรียนหรือ ปพ.1 / ใบรับรองผลการเรียน ปพ.7
2. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา และ มารดา
3. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตรของนักเรียน
4. รูปถ่ายขณะใส่ชุดนักเรียนหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
หมายเหตุ เอกสารสำเนาข้อที่ 1-3 ทุกฉบับสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วนเรียบร้อย
#สมัครเรียน #ม1 #ม4 #บุญวัฒนา๒ #บวน2 #เรียนต่อ
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2566,10:27   อ่าน 453 ครั้ง