รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบุญวัฒนา 2
245 หมู่ 7 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา   ตำบลหัวทะเล  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
เบอร์โทรศัพท์ 044924533 เบอร์แฟกส์ 044924533
Email : saraban@bwn2.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :